Cô PHẠM PHƯƠNG THUÝ – Học viện âm nhạc QGVN

0
1479
Cô PHẠM PHƯƠNG THUÝ Học viện âm nhạc
Phạm Phương Thuý
Tốt nghiệp Khoa Lý – Sáng – Chỉ Học viện Âm nhạc QGVN