HỌC PHÍ LỚP GUITAR

0
640

BẢNG HỌC PHÍ CÁC LỚP GUITAR

Quý học viên xem bảng Học phí lớp Guitar dưới đây.

Lưu ý: Học phí có thể thay đổi do chính sách ưu đãi hoặc theo học phí chung của thị trường đào tạo Âm nhạc tại Hà Nội.

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ

STT

Nội dung đào tạo

Đơn giá/học viên/buổi (vnđ)

Thời lượng

Thời gian học

Đặc điểm

Khoá

1

GUITAR CƠ BẢN

200.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 1 Trò

20 buổi

150.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 2 Trò

20 buổi

120.000

75 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 4 Trò

20 buổi

 2

GUITAR ĐỆM HÁT

220.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 1 Trò

20 buổi

180.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 2 Trò

20 buổi

140.000

75 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 4 Trò

20 buổi