HỌC PHÍ LỚP HỌC PIANO

0
1107

BẢNG HỌC PHÍ LỚP HỌC PIANO

Quý học viên xem bảng Học phí các lớp Piano dưới đây.

Lưu ý: Học phí có thể thay đổi do chính sách ưu đãi hoặc theo học phí chung của thị trường đào tạo Âm nhạc tại Hà Nội

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ LỚP PIANO

STT

Nội dung đào tạo

Đơn giá/học viên/buổi (vnđ)

Thời lượng

Thời gian học

Đặc điểm

Khoá

1

PIANO NGƯỜI LỚN

PIANO TRẺ EM

PIANO CƠ BẢN

180.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 1 Trò

20 buổi

150.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 2 Trò

20 buổi

99.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 4 Trò

20 buổi

2

PIANO TẬP THỂ

Áp dụng cho Sinh viên và Người đi làm

79.000

75 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 4-6 Trò

20 buổi

3

PIANO ĐỆM HÁT

220.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 Thầy/cô dạy 1 Trò

20 buổi