HỌC PHÍ LỚP ĐỒ RÊ MÍ

0
1692

BẢNG HỌC PHÍ LỚP ĐỒ RÊ MÍ

Quý học viên xem bảng Học phí lớp Đồ Rê Mí dưới đây.

Lưu ý: Học phí có thể thay đổi do chính sách ưu đãi hoặc theo học phí chung của thị trường đào tạo Âm nhạc tại Hà Nội

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ LỚP ĐỒ RÊ MÍ

STT

Nội dung đào tạo

Đơn giá/học viên/buổi (vnđ)

Thời lượng

Thời gian học

Đặc điểm

Khoá

1

LỚP ĐỒ RÊ MÍ và CẢM THỤ ÂM NHẠC

100.000

60 phút

Thứ: 2,3,4,5,6,7,CN

1 cô/6-10 Trò

20 buổi