Học viên cao tuổi bác Ánh – Học Piano để quên đi tuổi già

0
1446

Học Piano để quên đi tuổi già

Bác Ánh 65 tuổi – Học viên tại Let’s Music
“Bác học Piano để thấy yêu đời hơn và quên đi tuổi tác…”