Hs bác sỹ Trung – Học Piano vì đam mê

0
1144
Học Piano vì đam mê
Học viên – bác sỹ Trung – Khoa mắt BV Quân Y 103
Học Piano vì đam mê và để phát triển thêm năng khiếu nghệ thuật, thể hiện bản thân”